Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

 

 

dhe347z.jpg (81739 bytes)

Het (Koninklijke) Centrum
van Den Haag
De Koninklijke Stallen

Architect(en) : H. Vogel
Bouwjaar : 1876-1879
Stijl : Eclecticisme

Rijksmonument

dha545z.jpg (109950 bytes)

 

Ten tijde van de Graven en Stadhouders stonden de paarden van de machthebbers op het Buitenhof. Daar, binnen de muren van het Kasteel bevonden zich de stallen.

Toen Nederland een onafhankelijk Koninkrijk werd (na de Franse Overheersing) werden de paarden allereerst verpaatst naar stallen achter het Pagehuis (Lange Voorhout).

In 1878 werden nieuwe Stallen gebouwd binnen de  singelgracht op de hoek van de Hoge- en de Prinsessewal. Hier bevond zich een ander stuk grond van de Koninklijke familie (tuinen van het  Oude Hof / Paleis Noordeinde). De nieuwe Koninklijke Stallen zijn in 1879 opgeleverd.

Hier staan de paarden van de Koninklijke familie en (sinds 1898) de Gouden Koets. Op de derde dinsdag van September vertrekt de koets dan ook vanaf deze locatie.

Één van de paarden in de stallen is zeer bijzonder. Het opgezette paard van (de latere) Koning Willem II. In de slag bij waterloo, waar de Prins van Oranje gewond raakte sneuvelde het paard (Wexy). Het is opgezet en staat nu, bijna 200 jaar later, in een klein museum.

Achter de Koninklijke Stallen ligt de Paleistuin. Deze is dagelijks (tussen zonsopkomst en zonsondergang) vrij toegankelijk voor het publiek.

Tegelijkertijd met de stallen werd -in opdracht van Koning Willem III- het "Artistenhof" gebouwd aan de Trompstraat (die naam werd pas na 1930 aan dat hof gegeven, omdat er veel artiesten woonden) . In dat hofje  woonden oorspronkeijk de medewerkers van de Koninklijke stallen. De opperstalmeester woonde eveneens in de Trompstraat, boven de poort van het "Artistenhof".