Eddy de Wolff van Westerrode
Home | Biografie | Training | Hogeschool | Prenten | Foto gallerij | Contact | Links |

Eddy de Wolff van Westerrode © 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJKEN VOOR DE KUIT
De voorhand is nu zo sterk naar binnen gebracht, dat de zijdelingse buiging dit niet kon verwerken. Gevolg: het naar buiten uitzwaaien van de achterhand. Dit wijken voor de kuit heeft geen verzamelend effect, zoals duidelijk zichtbaar is aan de pas van het linkerachterbeen hier en aan het niet dalen van de achterhand.
SCHOUDERBINNENWAART De zijdelinkse buiging in het paard is ten opzichte van schoudervoor vergroot, zodathet paard zich nu op drie sporen begeeft. Het linkerachterbeen treedt meer onder de massa: het eerste begin van verzameling.
SCHOUDERVOOR

De linkerschouder van het paard is iets naar binnen gebracht, het paard is licht naar links gebogen. Zichtbaar is dat het paard zich op vier (erg dicht bij elkaar liggende) sporen begeeft.
Training

Trainingen kunnen in verschillende vormen verzorgd worden zoals, prive of in kleine groepen.

Zeer intensief: 1 of twee dagen
   Opbouw voor de training
   Voorbereiding voor een dressuurproef
   De proef rijden, met nabespreking (video)
   Praktisch en theoretisch
   Alles wat nog meer ter (dressuur)tafel komt.